TVCN_HeaderImage-sm
THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN

Kính chào quý Quan khách, quý Đồng hương và chư Phật tử (Photo by BP) 

THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN

Kính chào quý Quan khách, quý Đồng hương và chư Phật tử (Photo by BP) 

Chánh Điện

Chánh Điện / Main Hall (Photo by BP) 

THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN

Các vị A La Hán (Photo by BP) 

THIỀN VIỆN CHÂN NGUYÊN

La Hán - Chiều hoàng hôn (photo by BP) 

TAM BỘ NHẤT BÁI

Tam Bộ Nhất Bái vào mỗi sáng Chủ Nhật lúc 7:30 am Sinh Hoạt Hàng Tuần

TAM BỘ NHẤT BÁI

Tam Bộ Nhất Bái vào mỗi sáng Chủ Nhật lúc 7:30 am Sinh Hoạt Hàng Tuần

THIỀN HÀNH

Thiền Hành sau khi di Tam Bộ Nhất Bái lúc 8:15 am Sinh Hoạt Hàng Tuần

THIỀN HÀNH

Thiền Hành sau khi di Tam Bộ Nhất Bái lúc 8:15 am Sinh Hoạt Hàng Tuần

Lễ Vu Lan Thắng Hội 2013

Photo by BP. Lễ Vu Lan Thắng Hội 2013

Khuôn Viên Chùa

Photo by BP 

Ngài Quán Thế Âm

Đêm Giao Thừa 2014 - Thanh tịnh và yên bình. 

Cảnh Bình Minh tại Thiền Viện

Photo by BP. 

Hình ảnh