TVCN_HeaderImage-sm

Chùa Tây Lai

3456 S. Glenmark Dr

P.O. Box 5248

Hacienda Heights, CA 91745

 

 

Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo

Chủ Tịch Huỳnh Tấn Lê

1612 N. Spurgeon St

Santa Ana, CA 92701

 

 

Tổ Đình Từ Hiếu

Đại Đức Thích Minh Chiếu

15216 Crenshaw Blvd

Gardena, CA 90249

 

Tu Viện Lộc Uyển

Đại Đức Thích Pháp Dung

2499 Melru Lane

Escondido, CA 92026

 

 

Chùa Khánh Anh

Đại Đức Thích Từ Hạnh

2821 N. Musgrove Ave

El Monte, CA 91732

 

 

Chùa Quán Âm

Hòa Thượng Thích Đạo Quang

10510 Chapman Ave, #400

Garden Grove, CA 92840

 

Ngọc Viên Monastary

Hòa Thượng Thích Giác Ngỡi

2525 W Huckleberry Rd

Santa Ana, CA 92706

 

 

Chùa Từ Nghiêm

Hòa Thượng Thích Giác Pháp

5418 W. 4th St

Santa Ana, CA 92703

 

 

Như Lai Thiền Viện

Hòa Thượng Thích Minh Hồi

3033 Central Ave

San Diego, CA 92105

 

Chùa Huệ Quang

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn

4918 W. Westminster Ave

Santa Ana, CA 92703

 

 

Chùa Phổ Đà

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh

5110 W. Hazard Ave

Santa Ana, CA 92703

 

 

Chùa Bát Nhã

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

803 S. Sullivan St

Santa Ana, CA 92704

 

Tu Viện Hoa Nghiêm

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh

3222 W. First St

Santa Ana, CA 92703

 

 

Chùa Trí Phước

Hòa Thượng Thích Phước Thuận

14722 Givens Pl

Westminster, CA 92683

 

 

Chùa Bảo Quang

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

713 N. Newhope St

Santa Ana, CA 92703

 

Tu Viện Kim Sơn

Hòa Thượng Thích Tịnh Từ

P.O. Box 1983

Morgan Hill, CA 95083

 

 

Chùa Diệu Quang

Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ

3602 W. Fifth St

Santa Ana, CA 92703

 

 

Thiền Viện Vô Ưu

Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính

1300 Church Ave

San Martin, CA 95046

 

Chùa Phật Quang

Ni Sư Thích Nữ Minh Phước

13702 McMains St

Garden Grove, CA 92844

 

 

Chùa An Lạc

Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh

1647 E. San Fernando St

San Jose, CA 95116

 

 

Tịnh Thất Pháp Như

Ni Sư Thích Nữ Như Định

12732 Loma St

Garden Grove, CA 92841

 

Chùa A Di Đà

Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc

14042 Swan St

Westminster, CA 92683

 

 

Tịnh Xá Ngọc Minh

Ni Sư Tiến Liên

3776 46th St

San Diego, CA 92105

 

 

Chùa Huệ Lâm

Ni Sư Tịnh Quang

10222 Aldgate Ave

Garden Grove, CA 92840

 

Phật Học Viện Quốc Tế

Phật Học Viện Quốc Tế

9250 Columbus Ave

North Hills, CA 91343

 

 

Chùa Phổ Hiền

Rev. Thích Duy Tín

302 N. Gladys Ave

Montery Park, 91755

 

 

Chùa Xá Lợi

Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện

2751 Del Mar Ave

Rosemead, CA 91770

 

Chùa Long Thiền

Sư Bà Thích Nữ Thanh Hà

14091 Hope St

Garden Grove, CA 92843

 

 

Tịnh Xá Trúc Viên

Sư Cô Hiền Lương

10611 Flower St

Stanton, CA 90680

 

 

Tịnh Thất An Lạc Hạnh

Sư Cô Hoa Tâm

9850 Debiois Ave

Fountain Valley, CA 92708