กฏหมายแรงงาน มาตรา27ถึง28 เวลาพัก เวลาหยุด | กฎหมายแรงงาน เวลาทํางาน เวลาพัก

กฏหมายแรงงาน มาตรา27ถึง28 เวลาพัก เวลาหยุด


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เพื่อความรู้ทางกฎหมาย ข้อกำหนดแรงงาน พ.ศ 2556

กฏหมายแรงงาน มาตรา27ถึง28 เวลาพัก เวลาหยุด

กฎหมายที่ลูกจ้างควรรู้ ป้องกันนายจ้างโกง


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/15.pdf
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A477/%A477209999update.pdf
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/c327209999update.pdf
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BB11/%BB11209999update.pdf
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A704/%A704209999update.pdf
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
===================================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี

See also  Clip 02 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเงินได้พึงประเมิน | ผู้ มี หน้าที่ เสีย ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

กฎหมายที่ลูกจ้างควรรู้ ป้องกันนายจ้างโกง

#พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่#กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์


ประชาชนคนทั่วไป พนักงาน และคนทำงานด้าน HR หรือฝ่ายบุคล ควรรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี สูงสุดถึง 400 วัน พร้อมขยายวันลาคลอดบุตรเป็น 98 วัน และสิทธิประโยชน์อีกหลายข้อ ซึ่งช่วงนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และกำลังจะถูกเลิกจ้างในอนาคตพรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์

See also  การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3 | คําที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง

#พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่#กฎหมายใหม่ประชาชนทั่วไป พนักงาน คนทำงานฝ่ายบุคคล หรือ HR ควรรู้สิทธิประโยชน์

Ep.74 | เวลาพักระหว่างทำงานปกติ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด | by HR_พี่โล่


Ep.74 | เวลาพักระหว่าทำงานปกติ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด | by HR_พี่โล่

Ep.74 | เวลาพักระหว่างทำงานปกติ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด | by HR_พี่โล่

กฎหมาย แรงงาน


1:37 ปัญหาและที่มาของการคุ้มครองแรงงาน
6:58 ความหมายของกฎหมายแรงงาน
7:18 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน
9:29 ข้อยกเว้น ลูกจ้างที่ไมอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
10:01 ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
12:43 สัญญาจ้างแรงงาน ไม่มีแบบแห่งนิติกรรม จึงทำด้วยวาจาได้
16:11 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
16:46 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563
19:24 หลักการกำหนดเวลาทำงานของลูกจ้าง
21:31 วันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์
22:27 วันหยุดตามประเพณี
23:38 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
23:43 การคำนวณค่าล่วงเวลาของลูกจ้าง
27:16 การคำนวณค่าทำงานในวันหยุด
32:44 วันลา
33:56 การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
35:34 การบอกกล่าวเลิกจ้าง การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
41:34 ค่าชดเชย
43:25 นายจ้างไล่ลูกจ้างออก เพราะ Covid19 นายจ้างไล่ออกได้ไหม ลูกจ้างได้ค่าชดเชยไหม?
46:34 คดีแรงงาน ศาลแรงงาน
กฎหมาย กฎหมายแรงงานลูกจ้าง KU Kusrc เกษตรศาสตร์

See also  เส้นทางสู่การเป็นนักแสดง Hormones ใน Hormones The Next Gen EP.6 | ฮอร์โมน วัย ว้าวุ่น ล่าสุด

กฎหมาย แรงงาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment