การชี้แจงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) | ระบบ สารสนเทศ เพื่อ การ บริหาร การ ศึกษา

การชี้แจงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูม ิเขต 3

การชี้แจงการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)

ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา


See also  ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ #ทำรูปเล่มวิชาโครการ | บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


จัดทำโดย
นักศึกษา คณะครุศาตร์ เอกสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา


วีดีโอนี้ จัดทำโดย
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เพื่อนำเสนอต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ

See also  Skinner's Reinforcement Theory | ทฤษฎี การ ลงโทษ

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ EMIS และ DMC


● การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ EMIS และ DMC ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ
_______
วิทยากร
นางธัญญารัตน์ สรงสระ
นักวิเคราะห์และนโยบายและแผนชำนาญการ
_______
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล
(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ยุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระหว่างวันที่ 23 24 กุมภาพันธ์ 2564

See also  34 เกร็ดความรู้จากอาจารย์หม่า : รวยด้วยช้าง ! รู้จัก ความหมาย ลักษณะ ของ ช้างฮวงจุ้ย เป็นอย่างไร ? | ลักษณะ ของ ช้าง

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ EMIS และ DMC

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment