การสร้างใบกำกับภาษี : Excel | ตัวอย่าง ใบ กํา กับ ภาษี ที่ ถูก ต้อง

การสร้างใบกำกับภาษี : Excel


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิดีโอประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างใบกำกับภาษี : Excel

การสร้างใบกำกับภาษี : Excel

แชร์ประสบการณ์ต่อ ภาษี และ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ขนส่ง


เป็นข้อมูลสำหรับผู้จะไปต่อภาษีเอง
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

แชร์ประสบการณ์ต่อ ภาษี และ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ขนส่ง

สำเนาใบกำกับภาษีซื้อสามารถนำไปหักกับภาษีขายได้หรือไม่


รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 539 Yellowการบัญชี www.yellowaccounting.com โดย อ.มานพ สีเหลือง และ อ.เจี๊ยบ

สำเนาใบกำกับภาษีซื้อสามารถนำไปหักกับภาษีขายได้หรือไม่

แก้ไขใบกำกับภาษี ได้หรือไม่


แก้ไขใบกำกับภาษี ได้หรือไม่
.
ปกติใบกำกับภาษีสามารถแก้ไขได้มี 2กรณี
1)ถ้าเปิดแล้วผิด ยกเลิก ถ้าเป็นภายในเดือนนั้น
2)ถ้าเปิดผิดก็ลดหนี้แล้วเปิดใหม่ที่ถูกต้อง
.
บริษัทฯ ออกใบกำกับภาษีโดยระบุชื่อผู้ซื้อว่า “สด” โดยไม่ได้ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ เป็นการ
ออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีความผิดดังนี้
(1) คดีอาญา บริษัทฯ มีความผิดตามมาตรา 90 (12) แห่งประมวลรัษฎากร ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากเป็นการพบความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษเปรียบเทียบปรับ
เป็นรายกระทง กระทงละ 100 บาท
(2) คดีแพ่ง บริษัทฯ ไม่มีความผิด
การแก้ไขใบกำกับภาษีที่บริษัทฯ ออกไปแล้วดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถแก้ไขได้
.
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูประบุว่า
“กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จำต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด”
ปล. ถ้าลูกค้าไม่ได้จด VAT ไม่จำเป็นต้องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็ได้
ใบกำกับภาษีซื้อระบุ “บ้านเลขที่” ไม่ถูกต้อง
กรณีใบกำกับภาษีระบุเลขที่ที่อยู่ไม่ถูกต้องจากเลขที่ 123/4 ออกเป็น 12/34 กรณีดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้อง จึงเป็นใบกำกับภาษีต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 82/5 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อมูลผู้ขายสินค้า “เขียนด้วยมือ” แทนการพิมพ์
ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งมีรายการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้า ตามมาตรา 86/4 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้พิมพ์ขึ้น หรือไม่ได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
ใบกำกับภาษีลืมพิมพ์คำว่า “แขวง…”
กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีซื้อ ซึ่งระบุที่อยู่ของผู้ซื้อถูกต้อง แต่มิได้ระบุแขวงไว้ เนื่องจากรายการที่อยู่ของผู้ซื้อ ซึ่งระบุไว้ในใบกำกับภาษี สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดแจ้งถูกต้อง ตามมาตรา 86/4 (3) แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นใบกำกับภาษีซื้อที่นำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
ใบกำกับภาษีไม่ได้ระบุ “รหัสไปรษณีย์” (หรือกรอกผิด)
รหัสไปรษณีย์ไม่ใช่รายการตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทฯ ได้รับใบกำกับภาษีซื้อซึ่งระบุรหัสไปรษณีย์คลาดเคลื่อน บริษัทฯ จึงใช้เป็นใบกำกับภาษีซื้อได้
ใบกำกับภาษีเขียนชื่อบริษัทแบบย่อ
กรณีระบุชื่อของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วนโดยมีเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ละคำที่ประกอบคำหน้า แต่เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น ให้ถือว่าได้ระบุชื่อครบถ้วนแล้ว
ใบกำกับภาษีเขียนจาก “ประเทศไทย” เป็น “ไทยแลนด์”
ลูกค้าซึ่งมีชื่อตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.20 ว่า “บริษัท จ. (ไทยแลนด์) จำกัด” แต่บริษัทฯ ได้ระบุชื่อลูกค้าว่า “บริษัท จ. (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ประกอบการรายอื่น หากใบกำกับภาษีมีรายการอื่นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท จ. (ไทยแลนด์) จำกัด มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่การออกใบกำกับภาษีในคราวต่อไป บริษัทฯต้องระบุชื่อลูกค้าตามที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⭐คอร์สออนไลน์⭐
1. บัญชีภาษีขายของออนไลน์ LAZADA SHOPEE FACEBOOK
2. วางแผนภาษี เลิกกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่น บุคคลธรรมดา
3. เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สมัครเรียน:
📌 อินบ้อค: https://m.me/aomsinleader
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
บัญชีภาษีขายของออนไลน์ บัญชีภาษีวันละคลิป ขายของออนไลน์ แม่ค้า แม่ค้าออนไลน์ พ่อค้าออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ หาเงินออนไลน์

See also  การเขียนเรียงความ - ภาษาไทย ป.6 | ตัวอย่างการเขียนจดหมายธุรกิจ
See also  จุดจบของ... พวกคนชั่ว! | HIGHLIGHT ดงพญาเย็น EP.48 | 28 เม.ย. 64 | one31 | ประเภทของภาพยนตร์

แก้ไขใบกำกับภาษี ได้หรือไม่

จุดความรับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษี


หน้าที่ของผู้ประกอบการที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้ คือ
1.จะต้องออกใบกำกับภาษี เมื่อมีการขายสินค้า หรือ ให้บริการ
2.จะต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30

See also  ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | หมวดสิ่งของทั่วไป | Wannabe Kids | รูปเล่ม ภาษาอังกฤษ

จุดความรับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษี ( TAX POINT ) ของธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1. ธุรกิจซื้อมาขายไป จุดความรับผิดชอบ (Tax Point ) เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า / การโอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือ รับชำระเงินก่อนส่งมอบสินค้า
ประเภทที่ 2. ธุรกิจบริการ / รับเหมา / ธุรกิจบริการต่างๆ จุดความรับผิดชอบ (Tax Point) เกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระเงิน ไม่ว่าจะรับเงินบางส่วน หรือ รับชำระเงินเต็มจำนวน
ธุรกิจบริการ วันที่เราส่งมอบงาน จุดความรับผิดชอบ (Tax Point) ยังไม่เกิด เราแค่ออกใบแจ้งหนี้ /วางบิล / ใบส่งงวดงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย
ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา!
ติดต่อ พี่เก่ง โทร. 0816487459
Line id: surapa.jam

ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpsA7YXp8SlteplIJgFgvGw
Facebook : https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao/
เว็บไซต์ : https://www.kengbuncheepasibuntao.com/

จุดความรับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษี (TAX POINT)Tax Point ธุรกิจเทรดดิ้ง
Tax Point ธุรกิจบริการ/รับเหมาก่อสร้าง

จุดความรับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment