(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ บรรจุ ผด ด

(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | บรรจุ ผด ด

(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวทั่วไปรายวัน

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บรรจุ ผด ด หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: thienvienchannguyen.net/wiki การกระทำ

READ  ใส่ชุดไทย..ไปกินแหลกพุงแตก @วันลอยกระทง | Sunswap | ชุด วัน ลอยกระทง

(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องบรรจุ ผด ด

(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

บรรจุ ผด ด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอ่านบทความเต็มได้ที่นี่ #ราชการส่วนท้องถิ่น : #ครูผู้ดูแลเด็ก วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทั้งในด้านการศึกษาหรือด้านการศึกษา ระดับอนุบาลหรือปฐมวัย ดังนี้ 1.1 อนุบาล 1.2 อนุบาล 1.3 การศึกษาปฐมวัย 1.4 การศึกษาปฐมวัย 1.5 การศึกษาปฐมวัย 1.6 โรงเรียนอนุบาล 1.7 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 1.8 วิชาเอกสองวิชากับหนึ่งวิชาเอก ตรงกับชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 -1.7 หรือ 2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทั้งในด้านการศึกษาหรือด้านการศึกษา และได้ทำงานเกี่ยวกับการดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือนที่จะได้รับ 15,050 บาท สำหรับระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชา/เส้นทาง เนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบปี 2560 1. ความรู้ความสามารถด้านการศึกษา 1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 1.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระยะยาว (0-5 ปี) 1.4 เด็กแห่งชาติ และแผนพัฒนาเยาวชน พ.ศ. 2555-2559 1.5 มาตรฐานศูนย์ดูแลเด็กแห่งชาติ 1.6 มาตรฐานการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กในองค์กร 1.7 ลักษณะของงานที่ทำในตำแหน่งครู ผู้ชม และเด็ก 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือรายวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่จะทดสอบความรู้ในเนื้อหาของวิชาหรือรายวิชาหรือสาขาวิชาเอก 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของการเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน ๓.๑ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓.๒ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (3) แนวปฏิบัติมาตรฐาน 3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์การเป็นครู 3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 แนวข้อสอบครูผู้ดูแลเด็ก สอบ คู่มือเล่มสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. หาได้ที่นี่. แนวข้อสอบ. หนังสือสอบ 64 ก.พ.ภาค ก. ตรวจสอบออกที่นี่

READ  6 จุดกางเต็นท์ราชบุรี ริมน้ำ บรรยากาศดี ใกล้กรุงเทพ | จุดกางเต้นท์เขาใหญ่
READ  ปราสาทหิน สด๊กก๊กธม,Sadok kokThom Prasart, SEP 2019 | สด๊กก๊อกธม

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#ทองถน #ครผดแลเดก #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ.

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,ครูผู้ดูแลเด็ก,คุณวุฒิการศึกษา,ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ,อนุบาล,เงินเดือ,อนุบาลศึกษา,การศึกษาปฐมวัย,ปฐมวัยศึกษา,การปฐมวัยศึกษา,การอนุบาลศึกษา,โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย,การศึกษาแห่งชาติ,พรบ,คุ้มครองเด็ก,นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย,แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก.

(ท้องถิ่น 2560 : #ครูผู้ดูแลเด็ก) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

บรรจุ ผด ด.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ บรรจุ ผด ด ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Viết một bình luận