ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด \”พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง\” | การสื่อสารมวลชน คือ

ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด \”พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง\”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

See also  Planes - ตัวอย่างที่ 2 ซับไทย HD (Official) | ดู planes

\”การสื่อสารโทรคมนาคมไทย\” ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ที่ทรงโปรดเกล้าให้สถาปนา \”กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข\” โดยทุกช่วงของการเปลี่ยนผ่าน บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นหน่วยงานหลักที่วางรากฐานประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นหน่วยงานหลักที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทย ให้พัฒนก้าวล้ำสนองตอบการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจนบัดนี้…Video Presentation ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด \”พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง\” ได้สื่อสารเรื่องราวประวัติและวิวัฒนาการของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาทุกยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่า 145 ปี (นับเนื่องแต่ปี 2412)

See also  รับสมัคร เด็กเรียนโขนละครและรำไทย | เรียน โขน ฟรี

ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด \

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน


บทเรียนออนไลน์ วิชาทฤษฎีสื่อสารมวลชน
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
จัดทำโดย ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช

บทที่ 2  บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร


หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

01 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร


วีดิทัศน์ประกอบการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

See also  ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง l เที่ยวลองของ [ EP.75 ] | ศาล เจ้า โรง ทอง

01 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร

การสื่อสารคืออะไร?


คลิปนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการสื่อสารว่าทำไมเราต้องสื่อสาร การสื่อสารคืออะไร มีวิธีไหนบ้าง
แหล่งที่มา
https://www.skillsyouneed.com/ips/whatiscommunication.html
https://www.toolshero.com/communicationskills/berlossmcrmodelofcommunicatio

การสื่อสารคืออะไร?

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment