WIKI

พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระเจ้าล้านตื้อ

พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระเจ้าล้านตื้อ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพระเจ้าล้านตื้อ

พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี
พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี

พระเจ้าล้านตื้อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิ้นสุดพิธีอัญเชิญ (พระธาตุ) พระเจ้าหลานตูจำลอง (หินหยก น้ำโขง) ได้จัดพิธียกชิ้นส่วนพระเปาขึ้นฐานสุขชี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีอัญเชิญปลาย (องค์พระ) พระเจ้าหลานตูจำลอง (หินหยก น้ำโขง) ได้จัดพิธียกชิ้นส่วนพระเปาขึ้นฐานสุขชีด้วยความเรียบร้อย ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระเวท รักษาการเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานคณะสงฆ์ โดยมีนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานฆราวาส มีนายประชา พรสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุต รองผู้ว่าราชการเชียงราย นายปกรณ์ สุริวรรณ หัวหน้าเขตเชียงแสน , คุณจิตรา สกุลสิทธิธนนุวัฒน์. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คุณปัณณวัฒน์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณเบญจา สุวรรณกูฏ คุณอภิชาติ ไชยประมาต พร้อมด้วยกลุ่มศรัทธาจากทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อทำพิธีนำพระเจ้าหลานอือ 5 ชิ้น บนฐาน หน้าตักขนาด 6 เมตร สูง 9.59 เมตร ขึ้นไปถึงฐานชุกชี วิหารพระเจ้าหลานตือ วัดพระธาตุผาเงา ซึ่งมีพระคุณของพระพุทธยานามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และมีผู้ศรัทธาในทุก ทิศทางการร่วมกิจกรรมยกชิ้นส่วนพระเจ้าหลานอ. รูปภาพจำนวนมาก พงศกร ตันสุวรรณ .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ vietnamnhanvan.org
แบ่งปันที่นี่

#พธอญเชญสนสวน #พระเจาลานตอ #จำลอง #หนหยกเขยวนำโขง #ไดประกอบพธยกชน #ขนสฐานซกช.

วัดพระธาตุผาเงา,เชียงแสน,เชียงราย,ประเทศไทย,ยกพระ,สิงห์ 1,หลวงพ่อผาเงา.

พิธีอัญเชิญสิ้นส่วน พระเจ้าล้านตื้อ จำลอง (หินหยกเขียวน้ำโขง) ได้ประกอบพิธียกชิ้น ขึ้นสู่ฐานซุกชี.

พระเจ้าล้านตื้อ.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ พระเจ้าล้านตื้อ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Đình Long

Xin chào các bạn, tôi là Đình Long, Qua thời gian tìm hiểu phật pháp tôi đã giác ngộ được 1 số điều như sau: "Sự thật là, khi theo Phật, tôi thấy quá nhiều lợi lạc... tôi đã dám "sống chung" an lành với tất cả ngay hiện tại - bây giờ và ở đây. Từ chỗ không dám buông tay những thứ không thuộc về mình vì sợ hãi mất mát, tôi đã biết mình chẳng có thứ gì để mất rồi nhẹ nhàng xả bỏ...”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button