ภาวะดื้ออินซูลินหรือ Insulin Resistance | insulin resistance คือ

ภาวะดื้ออินซูลินหรือ Insulin Resistance


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ภาวะดื้ออินซูลินหรือ Insulin Resistance

What Is Insulin Resistance? (Diet Is Very Important!)


What Is Insulin Resistance? (Diet Is Very Important To Reverse Insulin Resistance!) Learn what insulin resistance is, what diet is best for insulin resistance is, how IR (insulin resistance) relates to diabetes and prediabetes, the liver works in relationship to insulin sensitivity. To overcome obesity and blood sugar insulin problems, it is imperative that you understand the mechanism of insulin resistance. This video was made so you can be proactive on reversing your insulin resistance by understanding the true reasons for insulin resistance, blood sugar issues and diabetes.
🔴 LEARN TO MASTER YOUR HEALTH BY SUBSCRIBING
https://www.youtube.com/DrEkberg?sub_confirmation=1
🔴 SHARE THIS VIDEO WITH SOMEONE YOU CARE ABOUT:
https://youtu.be/DU84RvE568k
▶️ OTHER VIDEOS ON WEIGHT LOSS, KETO, LOW CARB, NATURAL HEALTH AND WELLNESS YOU MIGHT LIKE:
🩸 This Disease Is 3X Deadlier Than Cancer \u0026 Most People Don’t Know They Have It: https://www.youtube.com/watch?v=NDGEYNNXeTs\u0026list=PLpTTF6wMDLR7Q0i0dkNM6rbx2n9AQHBLr
Intermittent Fasting https://youtu.be/jetiN8xAKiQ
Ketogenic Diet https://youtu.be/ykPdkd5ALGc
High Blood Sugar https://youtu.be/Ea4du9Cuwq0
Feeling Cold? https://youtu.be/IYKFP9MUiGk
Thyroid Problems https://youtu.be/tbs9IHN0DK4
High Blood Pressure https://youtu.be/YRUhyQsZh9s
Posture \u0026 Health https://youtu.be/0o8udI2yGaM
Why Eating Healthy Is So Expensive In America https://youtu.be/JOh_bFqVPUM
🔴 HELP WITH TRANSLATIONS:
If you enjoyed this video help others enjoy it by adding captions in your native language
http://www.youtube.com/timedtext_video?ref=share\u0026v=DU84RvE568k
🌿 This is a Health Channel that focuses on all aspects of Natural Health and Wellness featuring Olympic decathlete and holistic doctor, Dr. Sten Ekberg with Wellness For Life. Learn to master holistic health, stay healthy naturally, live longer and have quality of life by learning how the body really works. Dr. Ekberg covers and explains health in an easy to understand way. There will be health tips like how to lose weight, what to eat, best nutrition, low carb diet, cold hands \u0026 feet, holistic health tips, pain relief, lower blood pressure, reverse diabetes naturally, reduce stress, how to exercise, thyroid issues, keto diet explained, brain health tips, stretches \u0026 more.
🔴 REQUEST AN APPOINTMENT
Please visit us online at http://www.DrEkberg.com
▶️ CONTACT INFO
Dr Sten Ekberg
Wellness For Life
3480 Keith Bridge Rd
CummingGA 30041
6786380898
Facebook: http://bit.ly/2gkTqCt @DrEkberg
Twitter: http://bit.ly/2wUbazg @WellnessForLife
Website: http://www.DrEkberg.com
THANK YOU FOR WATCHING, COMMENTING, SUBSCRIBING \u0026 LIKING. Let us know if you have any health questions in the comment section below the video. The goal of this channel is to educate you in easy to understand terms on what true health is with a holistic point of view.
Disclaimer: Dr. Ekberg does not diagnose, treat or prevent any medical conditions; instead he helps people get healthy. This video and comments are not designed to and does not provide medical advice, professional diagnosis, opinion, treatment or services to you or to any other individual. Through my videos, blog posts, website information, I give suggestions for you and your doctor to research and provide general information for educational purposes only. The information provided in this video or site, or through linkages to other sites, is not a substitute for medical or professional care, and you should not use the information in place of a visit, call consultation or the advice of your physician or another healthcare provider. The Wellness For Life and Dr. Sten Ekberg, D.C. are not liable or responsible for any advice, course of treatment, diagnosis or any other information, services or product you obtain through this video or site.
Disclaimer: This video and description may contain affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission.
WellnessForLife MasterHealth DrEkberg DrStenEkberg HealthAndWellness
keto ketodiet weightloss

See also  ชุดประจำชาติไทย Miss Universe 2017 \"เมขลาล่อแก้ว\" (Thailand National Costume for Miss Universe 2017) | ชุดประจำชาติ miss universe 2017
See also  ความผิดซึ่งหน้า มาตรา 80 ป.วิ.อ. | ความผิดซึ่งหน้า มาตรา 80

What Is Insulin Resistance? (Diet Is Very Important!)

What Is Insulin Resistance?


Dr. Jason Fung What Is Insulin Resistance?
Sign up for free Type II Diabetes educational videos:
www.healthyourselfguide.com/SHN
In this video, Dr. Jason Fung of the Scarborough Health Network talks about Type II Diabetes and insulin resistance.
He compares sugars in the body to clothes in a suitcase. At first, the clothes fit in just fine, but as the suitcase fills up, it gets hard to fit everything in.
Eventually you’re cramming everything into the suitcase until it overflows.
This is the same with sugar in the body. How? Watch this video and Dr. Fung will explain.
The Scarborough Health Network has sponsored the creation of over a hundred educational videos for Type II Diabetes and Chronic Kidney Disease. For free access to these videos, sign up at the link below:
www.healthyourselfguide.com/SHN

See also  การสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย | โคดาย

What Is Insulin Resistance?

EP10.Insulin Resistance การดื้ออินซูลิน และโรคที่เกิดจากการดื้อ อินซูลิน


การดื้อ อินซูลิน คือ สาเหตุ ของ สุขภาพที่ไม่ดี และโรค NCD หรือ Metabolic Syndrome
ในแบบ HD

EP10.Insulin Resistance การดื้ออินซูลิน และโรคที่เกิดจากการดื้อ อินซูลิน

เมื่อร่างกายของท่านเกิดต่อต้านอินซูลิน / ภาวะต่อต้านอินซูลิน คืออะไร ? / What is Insulin Resistance


เมื่อร่างกายของท่าน เกิดต่อต้าน อินซูลิน ภาวะต่อต้านอินซูลิน คืออะไร ?
การต่อต้าน หรือการต้านทานต่ออินซูชินของคนเรานั้น หมายถึงภาวะ ที่ร่างกายของคนเราไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน ชื่อ อินซูลินนั้นเอง
โดยปกติแล้ว INSULIN มีบทบาทสำคัญ ต่อการช่วยให้เซลล์
ภายในร่างกายของคนเรา สามารถใช้น้ำตาลกลูโกส ให้เป็นพลังงานได้
ไม่เพียงเท่านั้น Insulin ยังช่วยให้ตับ, กล้ามเนื้อ และเซลล์ไขมัน
ทำการสะสมน้ำตาลเอาไว้ในรูปของ glycogen และไขมัน เพื่อ
เอาไว้ใช้ในคราวจำเป็น เช่น ในขณะที่ท้องว่าง ไม่ได้ทานอาหาร
หรือในขณะททต้องออกแรงมาก…

ถ้าร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างเหมาะสม หรือเกิด
การต่อต้านอินซูลินนั้น มันจะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น
ภายใต้ภาวะดังกล่าวนี้เอง ตับอ่อนกะหลัง insulin ออกมา
ในปริมาณสูงขึ้น เพื่อช่วยให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายไดรับน้ำ
ตาลไปใช้เป็นพลังงาน…การมีอินซูลินสูงขึ้น เราเรียกภาวะ
ดังกล่าวว่า hyperinsulinemia
ในขณะเดียวกัน…จากการมีการต่อต้านอินซูลินนั้น มันทำให้ตับ
ต้องปล่อยน้ำตาลออกมาในปริมาณสูงขึ้น ถือเป็นกากรช่วยให้
เซลล์ได้มีน้ำตาลได้ใช้เป็นพลังงาน…
จากภาวะดงกล่าว…
เราจะเห็นว่า ภาวะต่อต้านอินซูลิน มันทำให้ร่างกายมีน้ำตาล
ในกระแสเลอดสูงจริง แต่ร่างกายก็ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้
ตาปกติ…เปรียเสมือนคนมีสตางค์ในปริมาณสูง แต่ก็ไม่สามารถใช้สตางค์ที่มีได้
ท่านผู้ชมครับ..
มีเหตุปัจจัยหลายประการ ทีอาจทำให้คนเราเกิดภาวะต่อต้าน
อินซูลินเพิ่มขึ้นได้ เช่น
1. พันธุกรรม…โดยเราจะพบว่า มีคนเกิดภาวะตอ่ต้านอินซูลิน
ทั้งครอบครัว
2. น้ำหนักตัวสูง…ยิ่งคนมีน้ำหนักตัวสูง มันจะทำให้ตับอ่อน
ปล่อยอินซูลินออกมามาก และร่างกายกลับไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่ปล่อยออกมา…
โดยเราจะพบในคนที่น้ำหนักเกิน อันมีต้นเหตุจากมี่ความอ้วนส่วนบนของร่างกาย…และคนอ้วนชนิดนี้ มักมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเบาหวานประเภท 2
3. ไม่ออกกกำลังกาย…คนที่ไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายน้อย จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการต่อต้านอินซูลินได้
มากกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. อายุ…พบว่า คนหนุ่ม กับคนแก่จะมีโอกาสเกิดการต่อต้าน
อินซูลินได้สูง โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น จะมีโอการเกิด…
ได้มากกว่า เพราะมี Growth hormone เป็นต้นเหตุให้เป็น เช่นนั้น
5. การตั้งครรภ์…ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์จะเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะต่อต้านอินซูลิน…
นั้นคือเหตุผล ที่ทำให้คนตั้งครรภ์เกิดเบาหวานในขณะตั้งครรภ์
6. การใช้ยาบางชนิด เช่น Corticosteroid เช่นPrednisolone
สามารถทำให้คนเราเกิดการต่อต้าน หรือไม่ตอบสนองต่อ
อินซูลิน เป็นเหตุให้มีน้ำตาลในกระแสเลือดสูง

เมื่อร่างกายของท่านเกิดต่อต้านอินซูลิน  / ภาวะต่อต้านอินซูลิน คืออะไร ? / What is Insulin Resistance

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment