WIKI

สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย

สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://vietnamnhanvan.org/ การกระทำ

สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา และรูปภาพที่เกี่ยวข้องชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย

สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา
สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา

ชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ชมรมพระเครื่อง อ.สองพี่น้อง บริจาคเงินโครงการเตะให้สุพรรณบุรีบ้าน ให้กับ รพ.สมเด็จพระสังฆราช 17 เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ นายไพฑูรย์ วงษ์วีรกุล อำเภอสองพี่น้อง นายอำเภอ จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินโครงการ “เตะเตะ” เพื่อบ้าน @ สุพรรณบุรี 2020″ ซึ่งมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมสองพี่น้องพระเครื่องและทีมสุพรรณบุรีราชสี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ บริจาคให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และการประมูลพระเครื่อง ถวาย และภาพเขียน สมเด็จพระอริยวงศาคตัญยัน สมเด็จพระสังฆราช (ปุณณะศิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมี ผู้บริจาคในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 839,999 บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) โดยมี นพ. ศุภฤทธิ์ เฮงกระวิท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 17 นายประพันธ์ ยายบุญมี อำเภอสองพี่น้อง มหาชน สุขภาพ นายภูวนารถ จารุภูมิ นายกรัฐมนตรี อบต.ต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง นายสุวรรณ สุริยะแสง กำนัน ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง และ เดอ สุพรรณ ได้บริจาคเงินจำนวน 839,999 บาท (แปดคน) แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) บาท) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไป

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://vietnamnhanvan.org/
แบ่งปันที่นี่

#สพรรณบร #ชมรมพระเครองอำเภอสองพนองมอบเงนโครงการเตะใหบาลสพรรณบรใหโรงพยาบาลสมเดจพระสงฆรา.

thaireference,อาสาไทยยืนยัน.

สุพรรณบุรี ชมรมพระเครื่องอำเภอสองพี่น้องมอบเงินโครงการเตะให้บาลสุพรรณบุรีให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆรา.

ชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ชมรม พระเครื่อง แห่ง ประเทศไทย ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Đình Long

Xin chào các bạn, tôi là Đình Long, Qua thời gian tìm hiểu phật pháp tôi đã giác ngộ được 1 số điều như sau: "Sự thật là, khi theo Phật, tôi thấy quá nhiều lợi lạc... tôi đã dám "sống chung" an lành với tất cả ngay hiện tại - bây giờ và ở đây. Từ chỗ không dám buông tay những thứ không thuộc về mình vì sợ hãi mất mát, tôi đã biết mình chẳng có thứ gì để mất rồi nhẹ nhàng xả bỏ...”

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button