อายุความฟ้องเรียกเงินค่าส่วนกลางอาคารชุดอายุความกี่ปี? | พรบ.อาคารชุด

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าส่วนกลางอาคารชุดอายุความกี่ปี?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฟ้องเรียกเงินค่าส่วนกลางอาคารชุดอายุความกี่ปี?
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 18 เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามมาตรา 14
เจ้าของต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้ เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามมาตรา 14 หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุด ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ตามมาตรา 6 เป็นเจ้าของร่วมในห้องชุดที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำหรับห้องชุดดังกล่าว
มาตรา 18/1 ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงิน ตามมาตรา 18 ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงิน ตามมาตรา 18 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปีและ อาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่
เงินเพิ่มเติมวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 18

See also  Soviet Armed Forces Medley - เพลงรวมพลกองทัพโซเวียต แปลไทย [Rus/Thai/Eng Sub] | สหภาพโซเวียตล่มสลาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/33 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีกำหนดอายุความ 5 ปี
4) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบำนาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และเงินอื่นๆในลักษณะทำนองเดียวกับที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา
คลิปซื้อคอนโดต้องรู้กฎหมายกำหนดแบบสัญญาไว้
https://youtu.be/gtgkiuMsOcI
คลิปถูกฟ้องคดีต้องทำอย่างไร..?
https://youtu.be/3QjjrqIzuts
หากท่านผู้ชมมีข้อสอบถาม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่การแสดงความเห็นด้านล่างนี้
หรือสามารถสอบถามมาได้ที่
ID Line : wasawatstyle
Foreigners can contact me via LINE Application.
ID Line ; wasawatstyle
ทนายวสวัตติ์ ดิษยฐิตพันธ์
Attorney Wasawat Ditsayathitaphan

See also  พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 | แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

อายุความฟ้องเรียกเงินค่าส่วนกลางอาคารชุดอายุความกี่ปี?

ข้อสอบ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 40 ข้อ เน้น ๆ


See also  อาชีวะ...ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | โครงการ เศรษฐกิจ พอ เพียง ใน สถาน ศึกษา

ข้อสอบ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 40 ข้อ เน้น ๆ

ข้อสอบ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย  40 ข้อ เน้น ๆ

เหตุรำคาญคืออะไร ใครมีหน้าที่จัดการ


เหตุรำคาญคืออะไร ใครมีหน้าที่จัดการ

บทที่ 1 กฎหมายควบคุมอาคาร ครูวิวัฒน์ จิตนวล


บทที่ 1 กฎหมายควบคุมอาคาร ครูวิวัฒน์ จิตนวล ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

บทที่ 1 กฎหมายควบคุมอาคาร ครูวิวัฒน์ จิตนวล

ติวสอบ สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย || BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:74


สนับสนุนช่องของเรา โดยการกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม นะครับผม

ติวสอบ สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย || BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:74

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment