WIKI

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 | บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: thienvienchannguyen.net/wiki การกระทำ

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 และรูปภาพที่เกี่ยวข้องบวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4
เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4

บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

“พระบิน” เปิดใจรับการบวช 30 วันเป็นพระราชกุศล พร้อมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ สังเวชนียสถาน 4 ประเทศอินเดีย Official Website : .

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://thienvienchannguyen.net/
แบ่งปันที่นี่

#เปดใจ #quotพระบณฑquot #ตงจตบวช #วนถวายเปนพระราชกศล #เดนทางไปปฏบตธรรมทพทธสงเวชนยสถาน.

astv,astvmanager,astvmanagervdo,news,thailand,politics,เอเอสทีวี,เอเอสทีวีผู้จัดการ,ข่าว,ข่าวด่วน,Manager Online.

เปิดใจ "พระบิณฑ์" ตั้งจิตบวช 30 วันถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่พุทธสังเวชนียสถาน 4.

บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ บวช ถวาย เป็น พระ ราช กุศล ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Đình Long

Xin chào các bạn, tôi là Đình Long, Qua thời gian tìm hiểu phật pháp tôi đã giác ngộ được 1 số điều như sau: "Sự thật là, khi theo Phật, tôi thấy quá nhiều lợi lạc... tôi đã dám "sống chung" an lành với tất cả ngay hiện tại - bây giờ và ở đây. Từ chỗ không dám buông tay những thứ không thuộc về mình vì sợ hãi mất mát, tôi đã biết mình chẳng có thứ gì để mất rồi nhẹ nhàng xả bỏ...”

Related Articles

18 Comments

  1. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ….เห็นด้วยกับหลวงพี่ที่ว่าใครรักในหลวงให้เก็บไว้ในใจก่อนช่วงนี้อย่าออกมาทำให้คนไทยมาทะเลาะกันเลย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button