โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม | โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
\”วัยเรียน วัยใส ห่วงใย สุขภาพ\” วันที่ 67 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โดยมีนางอุสุมา มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนวญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

See also  01_อัตราส่วน (คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 บทที่ 2) | อัตราส่วน และ ร้อย ละ pdf

โครงการส่งเสริมสุขภาพ  อนามัยนักเรียนโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน


โรงเรียนบ้านนาสนุ่น สพป.เพชรบูรณ์ 3

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสะพานสูง ตอนที่ 3


โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตสะพานสูง ตอนที่ 3

โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย PANDS GROUP


โครงการ ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
โดยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของ
บ.พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จก. และนางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ
ณ.ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยตง
หมู่ที่ 7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
19 สิงหาคม 2562

See also  Hướng dẫn sử dụng Google Translate | Google Dịch cho người mới | Cuộc Sống Canada | goigle translate

โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 62 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย PANDS GROUP

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับทีมตอบสนองต่อสาธารณภัยในระดับประเทศ รุ่นที่ 2 (2nd NDRT WASH) โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรมฯ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และ Mr.Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate Bangkok, IFRC.กล่าวให้ข้อคิดเห็นและความเป็นมาในการอบรมครั้งนี้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วน
โดยการอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2528 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development USAID เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเป็นระบบและครบวงจรมากขึ้น

See also  เสียงอ่านประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 - มาตรา 106 (ความผิดลหุโทษ) | คดี ลหุโทษ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัยฯ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDream interpretation

Leave a Comment