CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang chính sách bảo mật của chúng tôi

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân của quý bạn đọc được ghi nhận lại với mục đích dùng để liên lạc với khách hàng, bảo hành sản phẩm và chăm sóc khách hàng tối ưu.

Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin của uý bạn đọc chỉ được sử dụng trong nội bộ.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các bạn: Chúng tôi xin cam kết đảm bảo an toàn thông tin cho quý bạn đọc. Không chia sẽ thông tin cho bất kỳ một bên thứ ba nào biết.Bạn đọc sẽ cảm thấy hài lòng và tin tưởng về chính sách bảo mật thông tin tại đây.