#STalk SCOR Model แบบจำลองสำหรับการรื้อกระบวนการธุรกิจ โดยสภาโซ่อุปทาน Supply Chain Council: SCC | กระบวนการ สั่ง ซื้อ

#STalk SCOR Model แบบจำลองสำหรับการรื้อกระบวนการธุรกิจ โดยสภาโซ่อุปทาน Supply Chain Council: SCC


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

SCOR Model แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี 1996 โดยคณะผู้เชียวชาญด้านโซ่อุปทานจากสภาโซ่อุปทาน Supply Chain Council: SCC ปัจจุบัน รวมเป็นสมาคมการจัดการโซ่อุปทาน Association of Supply Chain Management: ASCM
SCOR Model กำหนดกระบวนการต่างๆ ให้ดูง่าย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีโครงสร้างที่สำคัญในการมองธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลาน้ำ
แบบจำลองนี้จะมี 4 P
1. Process กระบวน ทั้ง 6
Plan วางแผน,
Source การจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ
Make การผลิต
Delivery การส่งมอบสินค้า
Return ส่งวัตถุดิบคืน และรับสินค้าคืนจากลูกค้า
Enable กระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน กฏข้อบังคับ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
2. Performance มาตรวัดสมรรถนะขององค์กร
3. Practice วิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
4. People ทักษะที่พนักงานประจำกระบวนการนั้นๆ ต้องมี
กระบวนการกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในแต่ละกระบวนการเพื่อที่จะให้บริษัทหรือองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อการรื้อกระบวนการธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ
STalk พูดคุยสไตล์เอส มาแชร์ประสบการณ์ การจัดการธุรกิจ หลักคิดที่นำมาใช้ในการบริหารองค์กร ให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆ มากกว่า 300 แห่ง และสอนตามมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 แห่ง
LEAN Logistics Business Startup Innovation SME SCOR ASCM SCC BusinessProcess Reengineering Process

READ  Core tools 2 day EP 16: MSA by GRR | แบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิร้านยา

SocialMedia
Facebook Business Eng.Siripong Jungthawan วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ
https://www.facebook.com/L6SSCOR
Instagram https://www.instagram.com/siripong_jungthawan
LINE OA @LEANxACADEMY https://lin.ee/D91QCDg
Tiktok https://www.tiktok.com/@ssiripong
Twitter https://twitter.com/L6SSCOR
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCwfdUj5i_ZLy8kQk_HCvZcg
ซื้อหนังสือ
LINE MyShop https://shop.line.me/@leanxacademy
Shopee https://shopee.co.th/s_siripong

#STalk SCOR Model แบบจำลองสำหรับการรื้อกระบวนการธุรกิจ โดยสภาโซ่อุปทาน Supply Chain Council: SCC

กระบวนการจัดซื้อจัดหา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


วีดีโอนีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา การจัดการจัดหา (Procurements Management)

กระบวนการจัดซื้อจัดหา บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง EP1/4


READ  AD ดูก่อนเจ๊ง ข้อคิดก่อนจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง จากใจ Madampam | การสร้างแบรนด์

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานพัสดุและสัญญา รุ่นที่ 1
หัวข้อเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง EP 1/4
โดย คุณนาตยา จิรเศรษฐสิริ
วันที่ ระหว่างวันที่ 30ก.ค. 2 ส.ค. 62
สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง EP1/4

A Week of Film | Large Format, Patience, and Greg Miller


In today’s video we discuss Greg Miller and how he quickly turned into one of my favorite working portrait photographers. I also go over the fear of approaching strangers as well as the process of slowing down and printing your work.
Greg Miller’s Work : https://www.gregmiller.com/
Interview : https://intrepidcamera.co.uk/blog/inconversationwithgregmiller
Support the channel on Patreon : https://www.patreon.com/bryanbirks
Sponsored by Northeast Photographic : https://www.northeastphotographic.com/
Code is BIRKS at checkout to save 15% on your first order.
view more of my work at : https://www.instagram.com/bryanbirks
prints at : https://www.bryanbirks.com/prints
Buy some film and support the channel https://bhpho.to/2Vi6HUr
The link above is an affiliate link and I get a small commission with your purchase.

READ  สอบพลศึกษา นักเรียนนายสิบทหารบกปี 63 ดึงข้อ | การสอนพลศึกษา 5 ขั้น

A Week of Film | Large Format, Patience, and Greg Miller

กระบวนการจัดซื้อจัดหา กรณีศึกษาบริษัท TOYOTA จำกัด กลุ่ม 9


รายวิชา การจัดการการจัดหา (Procurement Management) 91721159 ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่ม 9
นางสาวปุณยวีร์ วิริยาธัญกิตต์ 61090010
นางสาว วัศยา เจริญรัตน์ 61090105
นาย อรรถวิชญ์ ชัยงาม 61090108
นางสาว ธนัชชา ศรีรัชดากร 61090115
นางสาว นภสิญจ์ ทรัพย์ทวีผลบุญ 61090117
นางสาว ภัทริยา ภูมิวิเศษ 61090243

กระบวนการจัดซื้อจัดหา กรณีศึกษาบริษัท TOYOTA จำกัด กลุ่ม 9

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Viết một bình luận