What is Outsourcing and Offshoring? | บริษัท outsource

What is Outsourcing and Offshoring?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Paul Gorrie from Optimal Outsourcing explains what outsourcing is and the types of roles that can be outsourced.

What is Outsourcing and Offshoring?

ข้อดีของการจ้างแม่บ้านoutsource


ข้อดีของการจ้างแม่บ้านประจำสำนักงาน Maid Outsource
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการจ้างพนักงานแม่บ้านประจำสำนักงานจากบริษัทภายนอก หรือที่เรียกว่า outsource เข้ามาทำงานมากขึ้น สืบเนื่องจากบุคลากรด้านแม่บ้านทำความสะอาดขาดแคลน แต่ธุรกิจของผู้ประกอบการจำเป็นที่ต้องมีแม่บ้านประจำในทุกวันที่เปิดทำการ หากแม่บ้านประจำสำนักงานลาหรือหยุดงาน จะเกิดปัญหาขาดบุคคลากรมาทดแทน พนักงานแม่บ้านประจำที่จัดหามาเองยังขาดความชำนาญเฉพาะด้านและขาดผู้ฝึกอบรม มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และยังสร้างภาระให้ผู้บริหารในการจัดการเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ข้อดีของการจ้างแม่บ้านประจำสำนักงานแบบ Outsource
1.ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจหรือควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย เพราะหากผู้ประกอบการดำเนินการจ้างแม่บ้านประจำสำนักงานเอง จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา ทั้งค่าจ้างผู้ควบคุมงาน ค่าเสียโอกาส ค่าเสียเวลาในการทำคุณประโยชน์ต่อธุรกิจ ค่าสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ และไม่ต้องมีภาระผูกพันว่าพอสิ้นปีต้องจ่ายโบนัสหรือต้องปรับเงินเดือนขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้บริษัทคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
2.ถ้าบริษัทแม่บ้าน outsource ที่จ้างมาบริหารงานไม่เป็นที่พอใจ หรือวันข้างหน้าธุรกิจต้องการลดต้นทุนก็สามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องพะวงถึงเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเหมือนการจ้างเข้ามาเป็นพนักงานประจำ ทำให้ลดภาระการดูแลแม่บ้านหลังการเลิกจ้าง เพราะทั้งหมดเป็นหน้าที่ของบริษัท outsource ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งมีข้อดีกว่าการจ้างแม่บ้านประจำเป็นพนักงานของธุรกิจโดยตรงมาก
3.ลดภาระการบริหารจัดการในเรื่องการทดลองงานและฝึกงานของแม่บ้านประจำสำนักงาน ผู้ประกอบการเพียงแค่คอยติดตามผลและประเมินผลงานการบริหารงานของบริษัทคู่สัญญาเท่านั้น หากแม่บ้านประจำที่บริษัท outsource จัดหามานั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ก็สามารถแจ้งเปลี่ยนแม่บ้านประจำสำนักงานคนใหม่ได้ ทำให้ลดปัญหาความสูญเปล่าของเวลาและค่าใช้จ่ายกับการทดลองงานแม่บ้านได้เป็นอย่างดี
4.บริษัทจัดส่งแม่บ้านประจำสำนักงาน ในรูปแบบ outsource มีความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่ทันสมัย และมีการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน ฝึกฝนอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจผู้ว่าจ้างได้
5.การจ้างบริษัทแม่บ้าน outsource เข้ามาบริหารจัดการ ก่อให้เกิดความสะอาดสวยงามภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูสดใสสวยงาม ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือขององค์กร สร้างทัศนคติที่ดีของผู้มาติดต่อประสานงาน หรือคู้ค้าที่มาติดต่อเจรจาธุรกิจกับองค์กร
ดังนั้น การจ้างแม่บ้านประจำสำนักงาน Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่าโดยไม่ต้องดำเนินการเอง จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่ จึงได้เกิดบริษัทที่ให้บริการด้านงานรักษาความสะอาดขึ้นมากมายที่พร้อมจะให้บริการ

See also  Mini lecture 23 Staphylococcus aureus part I | staphylococcus คือ

บริษัท นัมเบอร์วัน คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
☎️ โทร.027265956
📞 0866152499, 0863357855
Line ID : @numberone
📩 ส่ง Email: [email protected]
www.number1cleaningservices.com
บริษัทจัดส่งแม่บ้าน บริการทำความสะอาด รับสมัครแม่บ้าน

ข้อดีของการจ้างแม่บ้านoutsource

Outsourcing tips for small business #outsourcing #prosandconsofoutsourcing #outsourcingtips


Visit our website, Vanan Services, to get in touch with our team.
Connect With Us : https://vananservices.com/Contactus.php
Contact Us : +1 434 838 3133
Vanan Services is one of those companies providing outsourcing consultation solutions based on its own bitter experience when it was a startup couple of years ago. All the outsourcing solution consultants offer to provide services to the big players in the market. Nobody targets the small enterprises. Whereas, small firms and new firms need these services the most as they would not have the required capacity initially.
This is where outsourcing consultants such as Vanan Services come of help by offering reliable, detailedoriented and trustworthy outsourcing consultation solutions. Our extensive research team will pull out all the required information as to which company, which city and which country to outsource the jobs to and at what price. We will guarantee that your outsourcing jobs are entrusted to safe hands.
Vanan Services is offering the best outsourcing consultation services for small businesses and/or startup companies. We provide outsourcing consultations for small companies from any industry in any part of the globe.
Visit our website, Vanan Services, to get in touch with our team.
Connect With Us : https://vananservices.com/Contactus.php
Contact Us : 18002307918
Subscribe to Vanan Online Services : http://bit.ly/vananonlineservices​
Outsourcing tips for small business outsourcing prosandconsofoutsourcing outsourcingtips
small business marketing coach
outsourcingconsultancy outsourcingplanner VananServices onlineservicesconsultancy
smallbusiness startupcompanyideas howtostartasmallbusiness tips
FOLLOW US!
Facebook: http://bit.ly/facebookvos
Twitter: http://bit.ly/twittervosde
Linkedin: http://bit.ly/linkedinvos

See also  ดาวเรืองดาวโรย : ตั๊กแตน ชลดา【OFFICIAL MV】ดวงจันทร์..กลางดวงใจ ชุดที่ 2 | ดาวเรือง ดาว โรย
See also  สอนถักตะกร้าเชือกร่ม ลายข้าวหลามตัด | How to crochet PP Rope Basket | กรอบเกียรติบัตรลูกเสือลายเชือก

Outsourcing tips for small business #outsourcing #prosandconsofoutsourcing #outsourcingtips

คุณจิม ประธานบอร์ด บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด


คุณจิม วรกร วีราพัชร์ ประธานบอร์ด บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลกับการนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงได้อย่างแน่นอน..
คุณจิมกล่าวถึงจุดแข็ง 3 ด้าน ที่จะทำให้ธุรกิจ เทคสตาร์ทอัพ ประสบความสำเร็จได้ คือ 1. Technology 2. Business Model 3. People โดยให้ความสำคัญกับ \”คน หรือ ทีมงาน\” เป็นสำคัญ เพราะทีมงานต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน แก้ไข และพัฒนา product และ company อยู่เสมอ
บริษัทสโตเรจซิตี้แพลตฟอร์ม
dotcloudapplication
dotlivecloudstorage
dotfundclownfunding

คุณจิม ประธานบอร์ด บริษัท สโตเรจซิตี้ แพลตฟอร์ม จำกัด

วิดีโอกระประเมิน Outsource บริษัทด้านLSP


จัดทำโดย นักศีกษารหัส 57 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิดีโอกระประเมิน Outsource บริษัทด้านLSP

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Dream interpretation

Leave a Comment